Sunday, November 16, 2014

Mauritius in 2016

kisanla pou coz pou ou ? 

PTR-MMM-MSM-PMSD tousala 1 sel sa..

Comier scandal fine touffer..?
ou fine blier ?
Zordi EOC pe dire ena case pa prioriter

Voila ki apel vrai changement: 
- Nou bizen aret dinasti politik: zis 2 MANDAT pu PM ek PRESIDENT
- Nou bizen met enn frein tou GASPIYAZ cass ki tou banes guvernma fine fer.. kifer minis bizen roule dan bel bagnole.. fer zot roule dan bis zot va conne souffrance lepep
- Nou bizen arette donn tou bizness ek later TI COPINS ek TI COPINES.. kan morisien pou prosperer?
- Nou bizen fer parlman travay toute lane et ran conte ki zot fer.. sinon paye zot nek kan zot travay..
- Nou bizen okip TOU DIMOUN dan la penn.. ene ti pays kumsa.. autan dimoune dan problemes.. ena p mort lakoz pena cash pou fer loperation..
- Nou bizen donn SANS EGAL tou dimoun pu reissi dans la vi.. kifer ena p pass par limposte p fini vine chairman..gm etc..
- Nou bizen aret destriksyion LANVIRONMAN ek LA NATIR.. tourist vine guet nu natir.. lanvironman si nu gat li.. nou zenfan so lavenir pou en danzer..
- Nou bizen kre travay pu TOU SOMER ek GRADUE SOMER.. bizen faire travay dan secteur ki nou ena competence ensuite nou forme bane zeness dan secteur ki nou p rode developer..
- Nou bizen donn enn meyer service lasante - ARET NEGLIZANS
- Nou bizen redonn LAPOLIS SO VALER ek redress Law and Order dan Pei.. 

Like & Share

No comments:

Post a Comment

Thanks for leaving a comment.